Tjenester

Digitale produkter og tjenester

Prenax har gjennom sitt samarbeid med forlag verden over lagt grunnlaget for å kunne hjelpe våre kunder med håndtering av elektroniske aviser/blader/tidsskrifter og vi kan også være behjelpelige ved forhandlinger med forlagene om flerbrukerlisenser og lignende. Vi arbeider kontinuerlig for å hold databasen vår oppdatert med den nyeste informasjonen fra forlagene når det gjelder elektronisk tilgang, uansett format.

Våre medarbeidere er nøkkelen til vår fremgang