Tjenester

Integrerte løsninger

Integrasjon med innkjøpssystemer

Prenax har lang erfaring med å integrere systemet vårt med kundenes innkjøpssystemer. Den vanligste prosessen for dette er såkalte Punchout-løsninger, der du via ditt eget innkjøpssystem får tilgang til hele Prenax webbaserte verktøy.

Koblingen mellom ditt innkjøpssystem og Prenax skjer helt automatisk, og brukerne trenger ikke huske verken brukernavn eller passord for å få tilgang til sin personlige konto hos Prenax.

Prenax Punchout-løsning er på mange måter unik ved at den ikke bare gir tilgang til et innkjøpsverktøy der brukeren kan søke og bestille tusenvis av titler og produkter, men løsningen gjør det også mulig å håndtere alle aktuelle abonnementssaker som f.eks. fornyelseshåndtering, reklamasjoner, adresseendringer osv.

Plattformer

Prenax system er kompatibelt med alle innkjøpssystemer og plattformer som støtter en såkalt Punchout-prosess. Dette innebærer at Prenax per i dag har løsninger for eksempelvis følgende systemer/plattformer: Ariba, SAP, Oracle, PeopleSoft, IBX, Proceedo, Basware og Hubwoo.

Våre medarbeidere er nøkkelen til vår fremgang