Tjenester

Medlemskap

Håndtering av alle medlemskap for virksomheten kan innebære ganske mye arbeid. Også på dette området kan Prenax tilby en veletablert og verdsatt tjeneste.

Samlet fakturering, redusert administrasjon og lavere kostnader

Ved å bruke Prenax til håndtering av medlemskap kan du som kunde redusere administrasjonen fra inntil et hundretalls fakturaer, til én samlet faktura fra Prenax.

Oversikt og kontroll

Ved å la Prenax håndtere dine medlemskap, følger ikke bare kostnadskontroll og forbedret prosesseffektivitet, men også fullstendig oversikt og mulighet til sentralisert kontroll.

Fornyelseshåndtering

Fornyelser av medlemskap håndteres på samme enkle måte som abonnementer. Prenax sammenstiller alle medlemskap som utløper i samme tidsperiode, og sender en fornyelsesforespørsel til en utpekt person, som enten kan være en sentral administrator eller et enkeltmedlem, i god tid før medlemskapet forfaller.

Våre medarbeidere er nøkkelen til vår fremgang