Tjenester

Stående bestilling av periodiske utgivelser

Med stående bestillinger av periodiske/sporadiske utgivelser dekkes abonnementer med uregelmessig utgivelse som forlaget fakturerer for hver oppdatering/utsendelse.

Når Prenax har mottatt faktura fra forlag for en oppdatering/utsendelse, viderefakturerer vi til deg ifølge de rutiner og krav som gjelder for din virksomhet.

Våre medarbeidere er nøkkelen til vår fremgang