Tjenester

Effektivisering

Grunntanken med å bruke Prenax er at du som kunde skal kunne fokusere 100 % på din egen virksomhet og kan overlate all administrasjon av abonnementer, bøker og medlemskap til oss. Vi tilbyr derfor deg som kunde blant annet følgende:

  • Én kontakt for alle saker som gjelder abonnementer, bøker og medlemskap
  • Mulighet for hver enkelt ansatt til selv å være ansvarlig for bestilling og håndtering av sine abonnementer
  • Integrasjon med alle kjente innkjøpssystemer
  • Samlet fakturering helt i tråd med dine ønsker, f.eks. årlig, halvårlig eller kvartalsvis
  • Forenklet og mulighet til automatisert fornyelsesprosess
  • Omfattende rapportgenerator
  • Elektronisk fakturering

Våre medarbeidere er nøkkelen til vår fremgang