Tjenester

Intuitiv webtjeneste

Prenax Online

Alle Prenax kunder har fri tilgang til vårt webbaserte verktøy Prenax Online. Gjennom dette systemet kan du som kunde selv håndtere og få fullstendig oversikt over din portefølje av abonnementer, bøker, medlemskap osv.

Kort om Prenax Online:

  • Produktsøk i hele eller deler av Prenax database
  • Nybestillinger
  • Fornyelseshåndtering
  • Reklamasjonshåndtering
  • Rapporter – administrative og finansielle
  • Adresseendringer, avbestillinger osv.
  • Håndtering av kostnadssteder
  • Tilgang til onlinepublikasjoner
  • Osv.

Våre medarbeidere er nøkkelen til vår fremgang