Forretningsmodell

Introduksjon

Ladda ned som PDF

Ved å bruke Prenax kan alle bedrifter og organisasjoner kontrollere, forenkle og rasjonalisere sin abonnementshåndtering og dermed også redusere kostnadene.

Her presenterer vi vår forretningsmodell for å, på en enkel og tydelig måte, påvise verdien av å bruke Prenax.

 • Vi identifiserer dine eksisterende volumer
 • Vi analyserer dine interne prosesser
 • Vi presenterer et tiltaksprogram

Gjøre opp status

Vi begynner med å identifisere dine volumer per i dag, hvem som har tilgang til hva, og hvor mye bedriften bruker på abonnementer i dag.

Vi går gjennom dine interne prosesser, dvs. hvordan du i dag søker etter, godkjenner og kjøper inn det materialet dere abonnerer på.

Resultatet presenteres sammen med en handlingsplan med tiltak som kan forbedre dine prosesser og redusere kostnadene.

 • All informasjon legges inn i Prenax system
 • Du ser hvem som abonnerer på hva
 • Dere får mulighet til å avslutte ikke godkjente bestillinger

Synliggjøre

Et samarbeid med Prenax vil gi deg et samlet bilde av hvilke abonnementer dere har i dag og hvem som abonnerer på hva. Dette kan f.eks. lede frem til endringer i attestasjonsrutiner og dermed økt kontroll over fremtidige bestillinger.

Gjennom Prenax vil du også få et klart bilde av eventuelle flerbrukeravtaler, og det vil gjøre det mulig å oppnå optimal utnyttelse av disse.

 • Brukervennlig onlinetjeneste for bestillinger og fornyelser
 • Prenax overtar alle betalinger mot forlagene
 • Dere få en konsolidert faktura per måned eller per kvartal, tilpasset etter dine ønsker

Bestille

Nybestillinger og fornyelser håndteres enkelt gjennom Prenax Online. Dere avgjør hvem som kan bestille og hvilke produkter som er godkjent.

Prenax overtar alle forlagsbetalinger.

Som kunde får dere kun én faktura per måned eller per kvartal som inneholder all informasjon som er nødvendig for enkel håndtering.

 • Bestill kun det dere trenger
 • Få kontroll over alle innkjøp
 • Spar tid ved å forenkle dine administrative prosesser ved bestilling og betaling.

Spare

Gjennom forbedrede prosesser og full oversikt skapes det forutsetninger for å spare penger. Gjennom hele prosessen fra bestilling til sentralisert kontroll har dere én kontaktperson og én faktura.

Oppdag hvor mye du kan spare:

1,234

Potensiell innsparing